Swereco förvärvar samtliga aktier i JHInova


Swereco AB förvärvar samtliga aktier i JHInova AB per 1 februari 2022
”Förvärvet av JHInova bygger på vår fortsatta strategi om förstärkning av vårt Rehab sortiment. JHInova kompletterar mycket väl vår produktportfölj och distribution där ser vi synergivinster. Vi stärker våra möjligheter med att kunna offerera en bred produktportfölj av intressanta produkter på den nordiska upphandlingsmarknaden” säger Hadi Ghane VD i Swereco AB. Totalt beräknas omsättningen efter förvärvet att uppgå till mer än 150 mkr.

Jan Häggström, VD och ägare i JHInova AB säger att ”kombinationen av JHInova och Swereco kommer att skapa en starkare position både mot upphandlings- och konsumentmarknaden. Synergierna är tydliga och kommer att bidra till att vidareutveckla JHInovas produktportfölj som en ledande leverantör av ortopediska hjälpmedel för experter inom vård och rehabilitering. Genom Swerecos breda säljkanaler till olika sjukvårdsavdelningar skapas bättre möjligheter för att öka omsättningen på JHInovas produktsortiment.”

Swereco ägs av J2L Holding AB. Företaget grundades 2009 av Johan och Louise Lindh med målet att bygga en industrikoncern med långsiktigt planer för att utveckla sina företag. I dagsläget omsätter J2L över 1,5 miljarder kronor och har mer än 350 anställda.

Tillträdet är planerat till den 1/2 2022. Bolagen har redan påbörjat en strukturerad integrationsprocess. Frågor besvaras av VD Hadi Ghane.