NovaCool på OS i Rio !   16/9 2016 - 03:26

NovaCool kombinerar kyla och kompression på ett optimalt sätt vilket gör att NovaCool kan användas både för akuta skador, rehablitering och postoperativ smärt/ödem-behandling